برخی از مزایایی که اتوماسیون اداری میتواند داشته باشد؟

برخی از مزایایی که اتوماسیون اداری میتواند داشته باشد؟

برخی از مزایایی که اتوماسیون اداری میتواند داشته باشد؟

What are the benefits of office automation?
كنترل دسترسی كاربران به كارتابل از طریق فرم ورود به سیستم.
امكان مشاهده online نامه های ارسال شده از افراد مختلف سازمان.
امكان ارجاع برای افراد مختلف سازمان و تعیین مهلت پیگیری برای اشخاص.
از آنجایی كه بانك اطلاعاتی سیستم در هر دو محیط وب و شبكه یكسان می‌باشد، تمامی فعالیت های مربوط به ارجاعات در هر كدام از سیستم ها، قابل ردگیری از سیستم دیگر نیز می‌باشد.
جستجوی پیشرفته برای تمامی اطلاعات موجود در كارتابل.
درج اتوماتیك زمان مشاهده نامه به محض مشاهده اطلاعات نامه.
امكان مشاهده پیوست ها و ضمائم با كلیه فرمت ها.
امكان درج انواع نامه های وارده، صادره و داخلی.
امكان دریافت متن از طریق الگوهای ms-word.
امكان استفاده از فرمهاي مرخصي و ماموريت.
با توجه به ساختار امنیتی مناسب در نگهداری اطلاعات، امكان سوء استفاده از اطلاعات نرم افزار نظیر تصاویر نامه‌ها و پیوست های الصاق شده به نامه وجود ندارد.

نظرات خود را ارسال کنید