بررسی معایب و مزایای اتوماسیون اداری

بررسی معایب و مزایای اتوماسیون اداری

بررسی معایب و مزایای اتوماسیون اداری

Review the disadvantages and advantages of office automation

 

با گسترش فعالیت‌های تجاری و اداری و حجم عظیم اطلاعات و مجهز شدن سازمان‌ها به تجهیزات رقابتی اطلاعات و ارتباطات، وجود یک سیستم اتوماسیون اداری احساس می‌شود. بنابراین تصمیم به خرید نرم افزار اتوماسیون اداری و بررسی شرایط فیزیکی و آموزش در سطح کیفیت و قیمت نرم افزار اتوماسیون اداری برای انتخاب بهترین نرم افزار اتوماسیون اداری گرفته می‌شود.

سرعت و دقت در انجام صحیح کار مهمترین شرط استفاده از مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری می‌باشد و برای اینکه دامنه ارتباطی و عملیاتی سازمان توسعه پیدا کند، اتوماسیون اداری به سهولت مجاری ارتباطی لازم و کوتاه را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

به طور کلی اگر بخواهیم مزایای اتوماسیون اداری را تفکیک کنیم می‌توان گفت، مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری به دو دسته مزایای اتوماسیون اداری به شکل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

نظرات خود را ارسال کنید