سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل و نقل هوشمند

سیستم حمل و نقل هوشمند

Intelligent Transportation System

 

 

intelligent Transportation Sysytem ( سیستم حمل و نقل هوشمند ) یا به اختصار ITS تحول عظیمی در صنعت حمل و نقل در زمینه بهبود عملکرد ، کارایی ، بهره وری و ایمنی حمل و نقل ایجاد و ماهیت این صنعت را دگرگون نموده است. تعاریف گوناگونی در خصوص این سیستم ارائه شده است اما برنامه راهبردی ITS ایالت ویکتوریا استرالیا تعریفی جامع تر عنوان کرده است که عبارت است از : « استفاده هدفمند از ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ICT ) برای خلق سیستم کارآمد و ایمن تر حمل و نقل . »

سیستم های حمل و نقل هوشمند ، در کنار مهندسی عمران از علوم زیر شاخه « ارتباطات و فناوری اطلاعات « مانند مهندسی الکترونیک ، مهندسی مخابرات و سیستم های رادیویی و مهندسی کامپیوتر و انفورماتیک استفاده می کند و با کمک این علوم باعث یکپارچگی هر کدام از اجزای سیستم حمل و نقل شامل شبکه ها ، وسایل نقلیه ، افراد و کالاها می شود. 

کاربردهای سیستم حمل و نقل هوشمند طیف وسیعی را در بر می گیرد. نظیر سیستم های پیشرفته کنترل چراغ های راهنمایی ، کنترل تراکم آزاد راه از طریق  رمپ های ورودی و سیستم های اعلان خطر تصادف. 

با تدوین سند ملی ، برنامه سال های آینده کشور در زمینه طراحی ، پیاده سازی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند فراهم می آید و به کاربران ، عاملان و سرمایه گذاران اجازه می دهد که در زمینه آنچه باید در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهرها و جاده ها وجود داشته باشد ، تصمیم گیری نمایند. سند ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند در ایران به صورت زیر تعریف می شود : 

مجموعه ای از باید ها و نبایدها که در یک برنامه ریزی فراگیر ، پویا و قابل بازنگری برای طراحی ، پیاده سازی و توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون شهری با توجه به جمع بندی نظرات کاربران فعلی و تخمین از نیازمندی های کاربران در آینده به دست می آید. 

 

نظرات خود را ارسال کنید