طراحی اتوماسیون تولید

طراحی اتوماسیون تولید

Design of Production Automation

بلاشک یکی از روشهای کنترل بهینه و افزایش بازدهی تولید و راندمان کاری هر واحد تولیدی منوط به داشتن یک سیستم جامع و کامل است که بتواند تمام قسمت های کارخانه و بخش های مختلف را از جمله: بخش تولید ، انبار ، نیروی انسانی ، مالی و حتی اداری را به یکدیگر متصل کند و ارتباط معقول و مناسبی بین آنها برقرار کند.

توسعه گروپ توان طراحی  و راه اندازی اتوماسیون تولید(طراحی اتوماسیون تولید) را برای تمام شرکت های تولیدی و کارخانه ها را بسته به نیاز و شرایط شما دارد و می تواند خدمات زیر را به واحد تولیدی شما ارائه دهد.

  • مدیریت سفارشات از زمان سفارش مشتری تا لحظه ورود به خط تولید
  • کنترل مواد مصرفی تا لحظه تولید و محاسبه پرتی ، کسری و...
  • کنترل سود و زیان هر نفر د رقالب گزارشات روزانه ، ماهانه ، و سالانه
  • کنترل انبار مواد با توجه به میزان سفارشات واسله و حجم مواد مصرفی استفاده شده در تولید و کسری و اضافه کالای انبار
  • کنترل نیروی انسانی بر اساس ساعات حضور و میزان کارکرد و بازدهی آنها
  • محاسبه میزان درآمد و سودآوری تولید و حساب حقوق و دستمزد کارکنان
  • یکپارچه سازی تمامی مراحل تولید از ابتدا تا مرحله فروش

و بسیاری موارد دیگه که می توان در قالب یک اتوماسیون یکپارچه ارائه کرد .

نظرات خود را ارسال کنید