طراحی سامانه مدیریت

طراحی سامانه مدیریت

اتوماسیون مدیریت

طراحی سایت

طراحی اپلیکیشن

Management Automation Design

شرکت برنامه نویسی طرح ریزان حامی آماده راه اندازی و طراحی کامل سامانه های مدیریت را داشته و از این طریق می تواند حیطه مدیریت شما را به تمام بخش های واحد تجاری و مکانیزه شدن کامل سیستم گسترش دهد و کمک مناسبی در این بخش به شما می کند.

سامانه مدیریت طراحی شده توسط طرح ریزان حامی بسته به توضیحات و درخواست های شما طراحی خواهد شد و کاملا با روال و اصول کاری شما مطابقت خواهد داشت .بلاشک طراحی اختصاصی یک اتوماسیون مدیریت نشان می دهد که شما ارزش بالایی بریا اداره شرکت خود قائل هستید و راندمان بالای کاری شما خود گویای این مهم خواهد بود. یک سامانه فروش حداقل می تواند موارد زیر را دربربگیرد:

  • مدیریت کلیه قسمت های واحد اقتصادی به صورت آنی و آنلاین.
  • مکانیزه شدن ارتباط بین بخش های مختلف شرکت .
  • امکان گزارش دهی در بازه های زمانی روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ...
  • کنترل ساعات حضور کارکنان بدون نیاز به حضور خودتان در شرکت .
  • کنترل میزان کارکرد کارکنان و میزان بازدهی آنان بر اساس میزان کارکرد آنها.

طرح ریزان حامی در طراحی اتوماسیون مدیریت هیچ محدودیتی نداشته و بر اساس نظر و نیاز شما طراحی خود را انجام می دهد.

نظرات خود را ارسال کنید