طراحی اتوماسیون

طراحی اتوماسیون

طراحی اتوماسیون

Automation design

 

طراحی اتوماسیون یکی از ضروریات امروز شرکت ها و موسسات و حتی شرکت ها و کسب و کارهای کوچک است شما در یک اتوماسیون حرفه ای می توانید بخش های زیر را مدیریت کنید

- در طراحی اتوماسیون می توانید حضور غیاب کاربران خود را حتی بدون دخالت انسانی بسته به مکان کارمند مدیریت کنید

- در طراحی اتوماسیون می توانید ارتباط با ارباب رجوع  را به صورت کامل مدیریت کنید به صورتی که ارباب رجوع تحت هیچ شرایطی لازم نباشد حضوری مراجعه کند 

- در طراحی اتوماسیون می توانید میزان هزینه ها درآمد ها و مخارج را به ریال مورد محاسبه قرار دهید 

-  در طراحی اتوماسیون می توانید بدون دخالت انسانی می توانید بسیاری از روند ها و روال های خود را کدیریت و بهره مناسب ببرید 

- در طراحی اتوماسیون می توانید کلا کاغذ را از کل کسب و کار حذف کنید 

- در طراحی اتوماسیون می توانید ارتباط بین کارمندان را مدیریت کنید

- در طراحی اتوماسیون می توانید درخواست ها و پاسخ ها از سوی کارمندان و مراجعه کنندگان کاملا مدیریت کنید

 

شرکت طرح ریزان حامی از آنجا که در بحث طراحی اتوماسیون به صورت کاملا حرفه ای عمل کرده است و تا به حال هم موفق به انجام طراحی اتوماسیون شرکت های بزرگ و کوچک مختلفی را به اتمام رسانده است 

شما می توانید طراحی اتوماسیون خود را به ما بسپارید 

 

مزایای طراحی اتوماسیون توسط شرکت طرح ریزان حامی 

- مشاوره و پیاده سازی اتوماسیون کاملا حرفه ای با توجه به کار شما 

- پشتیبانی همشیگی از طراحی انجام شده 

- ارائه نسخه های بروز به درخواست شد در طراحی اتوماسیون 

- بک آپ گیری روی چند سرور به صورت همزمان 

- ازائه ویدئوی آموزشی جهت استفاده از آموزش

 

شما کافیست توضیح کوتاهی از کار خود را به ما بدهید همکاران ما رایگان با شما تماس گرفته و مشاوره لازم را ارائه می کند 

جهت ارائه درخواست اینجا را کلیک کنید

نظرات خود را ارسال کنید