طراحی پرتال یا پورتال کارکنان

طراحی پرتال یا پورتال کارکنان

طراحی پرتال یا پورتال کارکنان

Portal-Staff-Design

طراحی اپلیکیشن

ios طراحی اپلیکیشن

طراحی سایت

طراحی پرتابل

شرکت توسعه گروپ در این راستا می تواند به شرکت ها و کارخانه جات و ادارات برنامه های مناسبی را ارائه کند بدین صورت که تمامی امور مربوط به کارکنان در این پرتال مدیریت شود .

در این پرتال کارکنان تمامی اطلاعاتی که مربوط به خود و شرایط کاریشان می باشد را می توانند مطالعه کنند و لیست حقوق و دست مزد خود را ، همراه با ساعات کارکرد ماهیانه با جزئیات کامل مشاهده کنند.

شاید پرتال مشابه مربوط به سازمان های مختلف و شرکت های مختلف را مشاهده کرده باشید شرکت توسعه گروپ با مشاوره تخصصی آماده طراحی پرتال های حرفه ای مربوط به کارکنان می باشد در پرتال مربوط به کارکنان حداقل بخش ها را به صورت مختصر در ذیل آورده شده است

  • نمایش ساعت کاری به کارمند
  • صدور لیست حقوق دستمزد
  • محاسبه بیمه و مالیات نفرات
  • مدیریت میزان استفاده کارکنان از خدمات رفاهی
  • لیست وسایل تحویل کارمند
  • مدیریت وسائل مصرفی
  • ثبت درخواست ها و سفارشات
  • و بنا به درخواست کارفرما بندهای لازم

نظرات خود را ارسال کنید