قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از این سایت بر اساس قوانین موجود جمهوری اسلامی خواهد بود 

هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت غیر قانونی می باشد 

قوانین و مقررات این سایت در مورد خدماتی که ارائه می نماید بر اساس قوانین و مقررات شورای عالی انفورماتیک است 

نظرات خود را ارسال کنید