کارتابل سیستم اتوماسیون اداری

کارتابل سیستم اتوماسیون اداری

کارتابل سیستم اتوماسیون اداری

What is the office automation system?
کارتابل سیستم اتوماسیون اداری محیطی است که کاربر سیستم  اعم از مدیر، کارشناس و کارمند برای مشاهده، رسیدگی و پیگیری امور جاری خود ائم از نامه ها، یادداشت ها، یادآوری ها و ... به آن مراجعه می‌کند. در سیستم اتوماسیون اداری ، ابزار کارتابل به صورت الکترونیک و برای هر پست و سمت اداری تعریف شده و در اختیار افراد یک شرکت قرار می‌گیرد تا کاربر با مراجعه به آن،  امور جاری خود را به ساده‌ترین شکل ممکن به انجام رساند.

جهت نظم و ترتیب امور مکاتبات اداری، کلیه ی نامه ها و اسناد و مدارک کارتابل دفتری به کار گرفته می شود. هر سمت سازمانی یک کارتابل دارد و هر کاربری که آن سمت را برعهده داشته باشد، به نامه های آن کارتابل دسترسی دارد. گاهی ممکن است نامه هایی که به یک کاربر ارجاع شده و در کارتابل او گذارده می شود، نه به سمت او بلکه به شخص او مربوط باشد. کاربر می تواند این گونه نامه ها مانند پاسخ به درخواست وام را به بخش نامه های کارتابل شخصی خود بفرستد تا اگر از آن سمت کناره گرفت همچنان به آن نامه ها دسترسی داشته باشد و کاربر جدیدی که آن سمت را بر عهده گرفته است آن نامه های شخصی را نبیند.

نظرات خود را ارسال کنید