متغیر ها و دستورات در طراحی سایت با php

متغیر ها و دستورات در طراحی سایت با php

متغیر ها و دستورات در طراحی با php

(Variables and commands in php design)

در این بخش می‌خواهیم طریقه‌ی استفاده ازمتغیر ها ونحوه استفاده از دستورات  در php را آموزش دهیم. اگر تا امروز از نرم‌افزار برنامه‌نویسی دیگری استفاده کرده باشید با نام متغیرها آشنایی دارید. در برنامه‌نویسی با استفاده از متغیرها یک سری داده تعریف می‌شود و ما می‌توانیم برای این داده ها نام گذاری نماییم و در ادامه نوشتن برنامه هر جا که نیاز بود آن را صدا کرده و از تکرار کردن آن در طول برنامه  جلو گیری کنیم.

 1. نام متغیرها تنها می توانند حروف انگلیسی (a-z) یا (A-Z)، اعداد )۰-۹( و زیر خط _ (آندرلاین) را شامل شود.
 2. نام متغیر هیچ گاه نمی تواند با عدد شروع شود.
 1. در پی اچ پی متغیرها را با علامت یا دلار نمایش می‌دهند

( متغییرهای Local و Global  در PHP)

متغیرهای Local یا متغیرهایی محلی، جزو دسته ای از متغیرها در PHP هستند که باید در داخل تابع تعریف می‌شوند، در غیر این صورت در هیچ داده ای نمایش داده نمی‌شود و متغیرهای Global یا متغیرهای جهانی، متغیرهایی هستند که با تعریف آن‌ها در خارج از تابع می‌توانیم به آن‌ها سترسی داشته باشیم.

Superglobal متغیر هایبسیارجهانی

متغیرهای بسیار جهانی اولین بار در نسخه ۴٫۱ پی اچ پی ارائه شد. این متغیرها برای در دسترس بودن در تمام بخش ها ساخته شده اند. چندین متغیر از پیش تعریف شده در PHP معرفی شده بدین معنی که بدون در نظر گرفتن بخش، تابع و کلاس و یا هر فایلی قابل استفاده هستند که عبارتند از :

 1. $GLOBALS
 2. _ SERVER
 3. $_REQUEST
 4. $_POST
 5.                    $_GET
 6. $_FILES
 7. $_ENV
 8. $_COOKIE
 9. $_SESSION

متغیرها و دستورات در php

تمامی کلمات کلیدی (مثل if, else, while, echo)، کلاس ها، توابع و توابع کاربر ساخته حساس به حروف نیستند و می توانند حروف بزرگ یا کوچک باشند.

هرچند، اسامی متغیرها نسبت به حروف حساس است. نام متغیر بایستی در سراسر کد و برنامه و اسکریپت یکسان نوشته شود.

ساختار دستورات در PHP

یک فایل php  بطور معمول ترکیبی از تگ های HTML و تعدادی کد های اسکریپتی PHP است. ساختار دستورات PHP به این صورت است که با <?php آغاز و با ?> خاتمه می یابند

<? php

...

...

?>

که به جای ... می توانیم دستورات مورد نظرمان را بنویسیم.

دستوارت echo و print 

این دو دستور کم و بیش مشابه هستند. هر دو برای ارسال خروجی داده ها به صفحه نمایش استفاده می شوند. تفاوت این دو دستور خیلی جزئی است: دستور echo برگشتی ندارد اما دستور print دارای مقدار برگشتی 1 است، بنابراین می توان از آن در دستورات استفاده کرد. دستور echo می تواند چندین پارامتر بگیرد گرچه بندرت از این حالت استفاده می شود، در حالی که دستور print تنها یک آرگومان می گیرد. بطور حاشیه ای echo از دستور print سریعتر است.

دستورات شرطی: 

دستورات شرطی دستوراتی هستند که وجود یک شرط یا عدم وجود یک شرط بررسی می شود و در صورت درست یا غلط بودن این شروط دستور یا دستوراتی را اجرا می کنیم. در php دستورات شرطی با if و else تعیین می شوند که در ادامه به توضیح انواع دستورات شرطی می پردازیم .

انواع دستورات شرطی عبارتند از :

If
else

else...if
if.. elseif... else

Switch

نظرات خود را ارسال کنید