Showing 1-1 of 1 item.

هزینه طراحی اپلیکیشن

هزینه طراحی اپلیکیشن

هزینه طراحی اپلیکیشن

Application Fee

 

با توجه به قیمت های بالا که در بیشتر موارد ممکن است هزینه طراحی پایین تر یا بالا تر باشد 

در واقع هزینه طراحی هیچ نوع از برنامه نویسی را نمی توان به صورت پیش فرض تعریف کرد به عنوان مثال در جدول فوق ما تعریف کردیم استفاده از gps که بلاشک یک 

کاربر ممکن است در کل اپلیکیشن یک بار استفاده کند و یک کاربر دیگر ممکن است درخواست کند به 100 نوع مختلف از gpsاستفاده شود 

شما در نظر بگیرید اپلیکیشن google map  که کلا یک صفحه است اگر بخواهیم با جدول فوق محاسبه کنیم کل هزینه طراحی آن به یک میلیون هم نمی رسد

در حالی که با یک میلیارد هم نمی توان آن را طراحی کرد

 

جهت دریافت قیمت نزدیکتر به آنچه را که میخواهید یا تماس بگیرد یا توضیح مختصری از کار خود را در اینجا برای ما بفرستید